Enllaços d’interès professional 2016-11-04T11:07:03+00:00

Enllaços d'interés Professional

MINDFULNESS

El creador d’aquesta pagina es Fernando Torrijos, que es membre adjunt del “Center for Mindfulness”del Centre mèdic de Massachussets, en qualitat de Director del programa REBAP per a col·lectius marginals i com instructor-difusor del programa en castellà  i anglès. A la web es troba material i informació sobre els diferents programes de REBAP i TCBAP; i  materials per l’estudi , la practica i l’ensenyament d’aquets programes en llengua  castellana.

Formador en REBAP (Reducción del estrés basado en la atención plena) que imparteix cursos a tot el país. Ha publicat dos llibres : Con rumbo propio y Sabiduría estratégica, molt recomanables per iniciarse en mindfulness, a més a més de diferents articles. En la seva web ofereix els seus cursos basats en el mètode MBRS (Reducció del estrés basat en el mindfulness) de Jon Kabat-Zinn.

Catedràtic en psicobiologia de la Universitat de València que ha realitzat diferents investigacions relacionades amb la consciència i la pràctica de la meditació i ha publicat diversos llibres i articles. Fundador de la associació AMYS.

“Asociación mindfulness y salud” és una associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció i formació de professionals de la salut interessats en integrar l’atenció plena (o mindfulness) en la pràctica clínica. Ofereixen publicacions i formació a més de bibliografia i enllaços.

INTERNACIONAL

És la web d’una associació d’infermeres de salut mental i psiquiatria a Europa que es va iniciar el 2005 i constituir oficialment el 2006. Els principals objectius:  són treballar pels interessos dels seus membres contribuint en la presa de decisions sobre qüestions amb la infermeria de salut mental i psiquiàtrica a Europa, i  promoure el desenvolupament  en la docència, la gestió i la recerca.

1ª. Conferència europea d’infermeres de salut mental

Horatio: 2n. Festival d’infermeria psiquiàtrica

ESTIGMA

  • Tira los muros

http://tiralosmuros.blogspot.com/ 

Blog de Hilari Andrés Mora. Infermer en Salut Mental.

“Lucha contra el estigma social y auto-estigma que sufren las personas relacionadas con la Salud Mental. Opinión, interacción, escucha, información, protesta, entretenimiento y reflexión: los medios de comunicación, la desinstitucionalización, uso razonable de diagnósticos, los tratamientos farmacológicos y procedimientos coercitivos, cambiar actitudes, fomentar la igualdad y defensa de los derechos ciudadanos, romper barreras, dar esperanza hacia la Recuperación y nuevos tratamientos” (Sic).

  • Saltando los muros

http://blogsaludmentaltenerife.blogspot.com/

Blog de Cesar M Estevez Infermer en Salut Mental i Esther Sanz, Psicóloga Clinica.

“Blog Pro-Salud Mental y en lucha contra el estigma que limita los derechos y las posibilidades reales de recuperación a las personas con enfermedad mental grave.
Punto de encuentro entre ellos, sus familias, los profesionales que los atendemos y la sociedad (Sic)”.

USUARIS

  • ADEMM

http://www.ademm-usm.org/

Usuaris de salut mental de Catalunya som una associació sense ànim de lucre formada i gestionada pel propi col.lectiu de persones afectades, amb total independència, per a la defensa dels seus drets i deures per fomentar la relació i integració social, i per la promoció de la salut mental.

  • FECAFAMM

http://www.fecafamm.org/coneix00.htm

És la Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental. Va néixer a iniciativa de les associacions i es va constituir l’any 1996, amb l’objectiu d’unir esforços en una organització comuna. Actualment està formada per més de 50 entitats federades que representen a un total de 5.000 famílies i adreça la seva activitat a tot el territori de Catalunya.
L’objectiu de la Federació és el de coordinar i donar suport a les associacions de familiars i de persones amb malalties mentals de Catalunya amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
Les associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental realitzen una tasca de suport, informació i assessorament a les famílies, juntament amb una tasca de sensibilització pública i reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental, a la vegada que creen i gestionen recursos i serveis per a aquestes persones i les seves famílies.