Inscripció Congrés VICCISM

El pagament de la inscripció s'ha de realitzar mitjançant transferència bancària