CINQUENA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L'ASCISAM

CINQUENA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L'ASCISAM

CONVOCATÒRIA DE LA CINQUENA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA DE SALUT MENTAL 2023

1.- DENOMINACIÓ:

Cinquena edició del Premi de Recerca de l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM).

2.- PROPÒSIT:

La finalitat d'aquest premi és promoure la recerca en infermeria de Salut Mental en qualsevol dels seus àmbits, que és un dels objectius de l'Associació Catalana d'Infermeria de Salut Mental.

3.- OBJECTE:

Treballs de recerca finalitzats que tractin d'una temàtica d’especial rellevància i interès per al desenvolupament de la professió infermera, així com en la promoció de les cures en l’àmbit de la Salut Mental. Les obres han de ser originals i inèdites i no poden haver estat presentades en jornades, congressos, simpòsiums o altres esdeveniments, ni publicades en la seva totalitat (articles, llibres amb ISBN, etc.). Es prioritzaran els treballs que no hagin rebut cap mena de finançament per organismes públics o privats.

4.- PARTICIPANTS:

Infermeres i infermers, amb el requisit que algun dels autors sigui sòcia o soci de l’ASCISAM. La participació pot ser a títol individual o formant part d’un grup.
No podran participar els membres de la junta de l’ASCISAM ni els membres del jurat del premi, ni de manera individual ni com a integrants d’un equip de treball. S’admetrà un màxim de 6 autors per treball.

5.- RECONEIXEMENT I DOTACIÓ ECONÒMICA:

El treball de recerca seleccionat com a guanyador del primer premi rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros. Tots els autors del treball guanyador rebran un any de subscripció gratuïta a l’ASCISAM i s’acompanyarà d’un diploma acreditatiu.
El jurat podrà concedir fins a dos accèssits, sense dotació econòmica, als quals s’atorgarà els diplomes corresponents.

Serà titular d’aquest import l’autor que aparegui com a únic o primer signant del treball. La dotació econòmica del premi estarà subjecta a les retencions establertes per la legislació vigent.

Compartir:

Imatges

CINQUENA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L'ASCISAM
Escrit per ascisam
L’associació vol ser un espai de trobada per aquells professionals vinculats a la Salut Mental que volen participar en la creació d’iniciatives, contribuir al desenvolupament professional i reflexiona

Relacionats:

0 Comentaris

    Sense comentaris